תקנון האתר

הגדרות 

אני מודה לך שרכשת באתר ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים,

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים ע.פ 037038494

האתר – אתר האינטרנט www.yardenaizic.com

התכשיטים – התכשיטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

זמן אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.

דואר שליחים: 3-6  ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה במידה והתכשיט קיים במלאי , במידה והתכשיט לא במלאי נא לקרוא את מדיניות משלוחים

כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.

המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד שציינה המזמינה כמועד בו היא מעדיפה שתסופק לה הסחורה.

יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.

ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

כללי

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים והוא בבעלות ירדן אייזיק ומנוהל על ידה.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לירדן במייל או בטלפון

yardenjewelry@gmail.com

054-7930-727

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או ירדן אייזיק ו/או הנהלת האתר ו/או ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר

כן מוסכם ומובהר, כי ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התכשיטים שתמונותיהם מופיעות באתר

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך בלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה – על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר 

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע ירדן אייזיק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה

פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המותג ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי אצל ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים, במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לירדן אייזיק עיצוב תכשיטים ו/או תבטל ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים על ידי הלקוחה.

כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר לקוחות כיעד המבוקש של הלקוחה.

יודגש כי ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
* אם ישנו חוב כספים ל ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה

בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)

בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי
ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה על הלקוחה ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת לתאם את משלוח איסוף המוצר. במקרה זה יינתן זיכוי כספי בסכום העסקה בניכוי עלויות המשלוח של איסוף המוצר (הלקוחה המזמינה תישא בהוצאות החזרת הסחורה למשרדי החברה), וכן ב5% מסכום העסקה  או 100 שקלים כנמוך בכפוף לחוק.  הזיכוי יינתן רק לאחר קבלת הפריט במשרדי ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים ובדיקתו. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יינתן זיכוי כספי (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה המוחזרת
ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, בצירוף קבלה – תוך 14 ימים מקבלתו.

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

אופן החזרת הפריטים – הלקוחה תפנה לשירות הלקוחות בטלפון: 0547-930-727 על מנת לתאם משלוח באמצעות דואר שליחים, כפי שצוין קודם לכן, עלות המשלוח בסך 45 שקלים תנוכה מהזיכוי הכספי המגיע ללקוחה. יש לציין כי קיימת בפני הלקוחה חלופה נוספת של החזרת הפריטים באופן עצמאי לאחר תיאום מראש עם ירדן אייזיק וזאת ללא חיוב נוסף

ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי

עסקה שבוצעה בתשלומים, הזיכוי בגינה יבוצע לכרטיס האשראי בתשלומים

זיכוי יועבר לחשבון הפייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קופון לרכישה חוזרת באתר בלבד.

מובהר ומוסכם כי לקוחה אינה רשאית להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנה לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר

לא יינתן זיכוי כספי על מוצרים שנקנו במסגרת 'סייל'. במקרים הנ"ל תוכל הלקוחה לקבל שובר זיכוי לרכישה חוזרת באתר (קופון לרכישה חוזרת באתר ללא תוקף).

בנוסף על האמור לעיל עפ"י סעיף 14 ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הוראות בגין ביטול עסקה לא יחולו על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
דהיינו, בגין פריט/פריטים שהוזמנו בהזמנה אישית ו\או בתוספת חריטה אישית לפי מידה מסוימת שלא הייתה קיימת במלאי ויוצרה במיוחד עבור הלקוחה, לא יחולו הוראות ביטול עסקה, ולא יתאפשר לקבל זיכוי כספי מכל סוג, לרבות זיכוי לכרטיס האשראי או קופון לרכישה חוזרת באתר.

 אחריות ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים 

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל

בכל מקרה לא תישא ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים באחריות כלשהי העולה על ערך התכשיט/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים לרבות

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מצב מלחמה, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לירדן אייזיק בטלפון 0547-930-727, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים, תמונות התכשיטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן)

כל התוכן המילולי, אייקונים ,מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

  שמירה על סודיות

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פלאקארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  חברת פלאקארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

מדיניות סודיות

ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים והמידע בו מוגנים בסיסמא. יש לשים לב שאת לא מספקת את הסיסמה שלך לאף אחד אחר. יש לזכור להתנתק מהחשבון שלך ולסגור את חלון הדפדפן שלך כאשר את מסיימת לגלוש  באתר, זה חשוב במיוחד אם את ניגשת לירדן אייזיק עיצוב תכשיטים במקומות ציבוריים. נכון לעכשיו, זו הדרך הבטוחה ביותר להבטיח שאין לאף אחד גישה לחשבון שלך. אנו פועלים בכל האחריות נגד ניצול לרעה של נתוני התחברות וסיסמאות בשימוש. יתר על כן, אנחנו מתייחסים לנתונים כנכס שחייב להיות מוגן. אנו משתמשים באמצעי אבטחה מתקדמים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה לא מורשה ומפני גילוי.

המטרה העיקרית באיסוף מידע אישי היא לספק לך חוויה בטוחה, חלקה, יעילה ומותאמת אישית. את מסכימה כי הנהלת האתר עשויה להשתמש במידע האישי שלך למטרה/ות הבאות
לספק את שירות הלקוחות והתמיכה שבקשת
לפתור מחלוקות ובעיות
למנוע פעילות לא חוקית ולאכוף את תנאי ההגבלות של האתר.
אישית, למדוד ולשפר את השירותים ואת התוכן והפרסום שלנו
ליידע אותך על השירותים של ירדן אייזיק עיצוב תכשיטים, שיווק ממוקד, עדכונים ומבצעי קידום להשוות מידע ולאמת אותו עם צדדים שלישיים ומכירות.

ההצטרפות למועדון הינה אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש, כי הטבות המועדון הינן אישיות ולא ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. יודגש כי הטבות ההצטרפות הנן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .

נגישות